تبلیغات
هیئت کشتی سروستان هیئت کشتی سروستان - روش تمرین کردن
قبل از آموختن فنون کشتی باید به نکات مهم و سر نوشت ساز توجه نموده و خودتون را برای پیمودن راهی پر فرازو نشیب آماده نموده.و برای فرامین مربی خود که چیزی جز سر بلندی شاگردش را نمی خواهد گوش دهید. بین استاد و شاگرد باید حتما حرمت و احترام باشد .  و مربی وضیفه دارد  قبل از تمرین با مطرح کردن تئوریها ی با محتوا وسازنده روحیه شاگردان را صفا ببخشد و آنان را برای مبارزه دوستانه آماده کند.

 وشاگرد را در مسابقه روحیه داده و نقاط ضعف حریف را به او گوشزد کند و شاگرد را مانند یک پارچه آتیش کرده و او را به جان حریف اندازد. و در مسابقات نقاط حریف و شاگردش را یادداشت کرده و بعد از کشتی چه شاگرد برنده باشد چه بازنده نقاط ضعف را یه او گوش زد کرده و صحیح آنرا توضیح داده تا نقاط ضعف برطرف شود.

 به کشتیگیر بگویید بهترین شیوه دفاع حمله است.چون با دفاع خود فرصت فکر به حریف داده و حریف نقاط ضعف او را شناسایی میکند و حتما به شما ضربه خواهد زد ولی اگر بی امان حمله کنید وقت تفکر نخواهد داشت وشکست می خورد. 

      

کد آهنگ در موزیک رضا

منبع کد اهنگ
نیازمندیها و آگهی رایگان درجه1

بهترین کدها و بهترین دانلودها درمینوس