تبلیغات
هیئت کشتی سروستان هیئت کشتی سروستان - اموزش کشتی اکبر دودانگه


** مربیانی كه كشتی را از پایه آموزش باید به این نكته مهم توجه داشته باشند كه نونهالان و نوجوانان دقیقا پایه و اساس كشتی هستند و باید به طور صحیح تحت آموزش قرار گیرند ، آموزش درست گارد یکی از اساس اولیه در کشتی رده پایه به شمار می رود .

آموزش گارد:
------------

مربیان در وحله اول باید تلاش زیادی برای آموزش صحیح گارد كشتی در رده های سنی پایه انجام دهند ، ‌چراكه اگر كشتی گیران از همان روزهای نخست گارد كشتی را درست نیاموزند ، در آینده با موفقیت مواجه نخواهند شد.

** مربیان باید در همان روزهای اول با سلیقه خود تشخیص دهند كه كشتی گیران درحالت ایستادن روی تشك با چه گاردی مقاوم ترهستند و آموزش را از براساس همان گارد شروع كنند.

** در بدو شروع كشتی ،‌ نونهال یا نوجوانانی هستند كه از بقیه با استعدادتر نشان می دهند ، مربیان باید با چند پرسش به ویژه در ارتباط با گارد و نحوه ایستادن كشتی گیران ، بهترین و مناسب ترین گارد را برای آنها انتخاب كنند.

نرمش :
-------

** مربیان رده پایه پیش آموزش كشتی پایه برای نونهالان و نوجوانان ، به مدت شش ماه آموزش نرمش صحیح ، گارد و فنون كه نخستین آن نیز به زیر گیری درست مربوط می شود ،‌آغاز كنند .

بارها مشاهده شده است كه كشتی گیران هنوز گارد گرفتن صحیح را نمی دانند ، اما مربیان بدون اقدامات اولیه و آموزش ، كشتی گیر را وادار به تمرین كشتی می كنند .

** به نظر می رسد در آموزش پایه اصلی ترین نكته در كشتی كه همان نرمش كردن صحیح است به فراموشی سپرده شده است ، بارها مشاهده شده است كه نوجوانان و جوانان حاضر در اردوهای تیم ملی قادر به انجام درست نرمش های كشتی نیستند .

** مربیان باید اهمیت زیادی برای نرمش های اختصاصی رده نونهالان و نوجوانان قائل شوند و حداقل 30 دقیقه نرمش های مختلف را در برنامه های تمرین خود قرار دهند تا از این طریق كشتی گیران آمادگی لازم برای آموزش و تمرین كشتی داشته باشند .

بعداز نرمش :
----------

** مربیان پس ازطی كردن دوران آماده سازی اولیه از طریق نرمش های اختصاصی آموزش كشتی را باید از زیرگیری آغاز كنند ، به طور مثال آموزش زیر از گارد موافق حداقل یك یا دوهفته باید به طول بیانجامد و نباید در تنها یك یا دوجلسه خلاصه شود.

درواقع كار باید آنقدرادامه یابد تا آن زیرگیری تمام و كمال در وجود وی نمایان شود به طوری كه كشتییر در مقاطع بعدی مشكل آموزشی در خصوص زیرگیری ها نداشته باشد .

توصیه جدی به مربیان این است كه تا كشتی گیران فنی را به خوبی نیاموخته و انجام نداده اند آموزش فن دیگر را آغاز نكنند .
** مربیان باید توجه داشته باشند كه آموزش فنون خود را از گارد موافق شروع كنند ، ابتدا فنون مرتبط با گارد موافق را آموزش دهند و زمانی کشتی گیران كه به طورصحیح آموختند، سپس همان فنون را با گارد مخالف هم به كشتی گبربیاموزند، تا كشتی گیران بتوانند اجرای فنون را با هر دو گارد یاد بگیرند .

كوتاهی مربیان در آموزش فنون با گاردهای موافق و مخالفت باعث شده است كه اكثر كشتی گیران ما یك گاردی شوند .
** به هیچ عنوان توصیه نمی شود كه كشتی گیران قبل از یادگیری صحیح زیرگیری از پاهای راست و چپ فنون بعدی را آموزش ببینند.

** مربیان ممکن است در رده پایه در طی یک یا دو ماه هر دو گارد از چپ و راست را به طور عالی و بدون نفقص به نونهالان و نوجوانان آموزش دهند ، اما اگر کشتی گیری زیرگیری ها را به طور ناقص آموخته باشد ، ممکن است در مقاطع بعدی برای رفع نواقص در زیرگیری ها مدتی بین 6 ماه تا یک سال متوقف شود .

** مربیان باید توجه داشته باشند که کشتی گیران نونهال و نوجوانان در بخش آموزش پایه ، فنون را کاملا یاد بگیرند و در مرور فن به طور جدی فنون آموزش دیده را تکرار کنند ،‌ یکی از بزرگترین مشکلات ما در کشتی این است که کشتی گیران ما در تمرین از کنار بخش مهم مرور فن بی اهمیت می گذرند .

جدی بودن در بخش مرور فن از نکات اصلی مربیان و کشتی گیران عزیز به شمار می رود و باید بخش قابل توجهی از تمرینات را به خود اختصاص دهد .

** مربیان باید در آموزش طوری بحث مرور فن را مطرح کنند که کشتی گیران تصور نکنند مرور فن یعنی بازی ، این درحالی است که در مرور فن باید شرایط کشتی گرفتن ایجاد و اجرای فنون به طور صحیح اجرا شوند.

در بخش بعدی نکات دیگری از آموزش پایه را به اطلاع مربیان و کشتی گیران پایه خواهیم رساند.

کد آهنگ در موزیک رضا

منبع کد اهنگ
نیازمندیها و آگهی رایگان درجه1

بهترین کدها و بهترین دانلودها درمینوس