تبلیغات
هیئت کشتی سروستان هیئت کشتی سروستان - برنامه ی دومیدانی
 دوی میدانی   50 متر  8 -12 -16  

2: دوی             100 متر  4 - 8 - 10 - 12 برای یک روز

3: دوی              200 متر  2 - 4 -8 - 10 -12 برای یک روز

دوی استقامت 1600 متر و 3200 متر     

توضیح: مثال شماره 1 مثلا استارت در عرض 8 ثانیه باسرعت 50 متر دویده و برگشت یه نقطه شروع آرام باشد. به حالت پیاده . تا 16 ثانیه باید بدوید .

 مثال شماره 2: به همین منوال بال می باشد .

مثال شماره 3 : به همون منوال است فقط بجای ثانیه با دقیقه سرو کار دارید . مثلا 2 دقیقه را باید در 200 متر بدوید تا 8 دقیقه .

نکته : هر گزینه در یک روز با دوی 1600 متر و 3200 متر مخلوط است مثلا بعد اتمام دوی شماره 1 بعد از آن به دوی 1600 یا 3200 متر می پردازیم.

 

                            نفس اصلیترین رکن در کشتی به حساب می آید

کد آهنگ در موزیک رضا

منبع کد اهنگ
نیازمندیها و آگهی رایگان درجه1

بهترین کدها و بهترین دانلودها درمینوس