تبلیغات
هیئت کشتی سروستان هیئت کشتی سروستان - گارد
گارد در کشتی به حالتی گفته می شود که یک کشتی گیر هنگامگشتی گرفتن برای آماده نگه داشتن بدن در مقابل حمله احتمالی حریف مقابل به بدن  ( دستها و پاهای ) خود میدهد.

اما گارد صحیح گاردی است که نکات زیر در آن رعایت شود  در کشتی آزاد .

الف ) پاها کمی بیشتر ار عرض شانه وپاها از قسمت مفصل  زانو کمی حالت شکستگی و فنری داشته باشد.

ب ) کمر و بالا تنه زیا خمیده و نه زیاد بالا باشد بلکه طوری باشد که مرکز ثقل بدن در مرکز قرار گیرد.

ج ) دستها به اندهزه عرض شانه در جلو از پاهای گارد محافظت نماید و همانند پاها از قسمت مفصل آرنج شکسته شود و پنجه ها باز و انگشتان رو به یک دیگر و نگاه کشتیگیر مستقیم بسوی حریف مقابل باشد.

 در کشتی 3 نوع گارد وجود دارد  1 - گارد راست     2 - کارد چپ       3 - کارد وسط 

  گارد یک کلمه خارجی است و در ایرانی به معنیه محافظ خوانده میشود.    gard

کد آهنگ در موزیک رضا

منبع کد اهنگ
نیازمندیها و آگهی رایگان درجه1

بهترین کدها و بهترین دانلودها درمینوس