تبلیغات
هیئت کشتی سروستان هیئت کشتی سروستان - سترازی های دیگر کشتی

 

استراتژیهای كلــی دیگر

1ــ سعی كنید خود را در شرایط جسمی و فیزیكی خوبی نگه دارید ، برای یافتن آمادگی جسمانی ، باجدیت تمرین  كنید  تغذیه مناسب ، استراحت كامل و به موقع داشته باشید. در شب قبل از مسابقه زود بخوابید.

2ــ به نظر و گفته مربی در مورد حریف ، توجه كنید و بر اساس آن حركات خود راطراحی كنید ، اگر حریف متوجه نقشه شما شد ، فن و حركت را به شكلی متفاوت آغاز كنید .

3 ــ تكنیك ، سبك ، نقاط ضعف و قوت حریف را بخوبی شناسایی كنید ، اجازه ندهید ركوردهای قبلی حریف ، اعتماد به نفس شما را ازبین ببرد ، قبل از وزن كشی در مورد او مطالعه كامل بعمل آورید و تا بعداز مسابقه به اوتوجه نكنید.

4 ــ حــد اقل در وضعیتهای مختلف یك فن ، اعم از ( بالا وپایین درخاك ، ایستاده ) تخصص پیدا كنید و دست كم وضعیتهای مختلف یك فن دیگر راهم یاد بگیرید تا در صورتیكه لازم شد بتوانید فنی برای خاك كردن ، ترجیحا از طریق پرتاب كردن ، روی حریف اجرا كنید .

5 ــ برای تسلط پیداكردن و یاد گیری كامل این فن ها ، باید صدها بار آنها را تكــرار كنید.

6 ــ قانونهای رایج كشتی را در مورد سبكی كه می خواهید بوسیله آن ، در مسابقه شركت كنید ، بیاموزید .

7 ــ چنانچه صدمه دیده اید ، بیمار هستید و یا كمبود وزن دارید ، اجازه ندهید حریف متوجه این وضعیت شود ، زیرا ممكن است این دانش ، اعتماد لازم برای شكست دادن شما را به او بدهد .

8 ــ هـــرگز توانایی خود را دست كم نگیرید و نظر از اهدافتان بر نگردانید .

9 ــ برای آمادگی كلی ،  باید بیشتر از آنچه مورد نظر مربی است ، تمرین كنید تا به حد مطلوب برسید ، می بایست خودتان تعهد شخصی بدهید ، تا به آنچه كه توانایی و استعداد آنرا دارید ، برسید. خا رج ازمسابقات وتمرینات رسمی ، خودتان در برنامه های تمرینی دیگر واگر برایتان مقدور بود ، در تورنمنتهای آزاد شركت كنید.

کد آهنگ در موزیک رضا

منبع کد اهنگ
نیازمندیها و آگهی رایگان درجه1

بهترین کدها و بهترین دانلودها درمینوس