تبلیغات
هیئت کشتی سروستان هیئت کشتی سروستان - جدید ترین استرازی کشتی

1 ــ شما باید با استراتژی تهاجمی وارد تشك كشتی شوید .
2 ــ سعی كنید تكنیك ها و روش هایی كه رقبای قبلی حریف شما بكار برده اند و از آن نتیجه گرفته اند را شناسایی كرده و سپس از آنها استفاده کنید.

3 ــ با پیشقدم شدن در شروع كشتی ، حریف را وادار به پیروی از سبك خود كنید.
5 ــ تمام حركت ها وفنون را یاد بگیرید، حتی اگر هیچ وقت آنها را بكار نبرید، چون این مهارت ها هنگام واكنش نشان دادن در برابر حریف ، به شما كمك می كنند.

6 ــ حتی با وجود فشار زیاد از جانب حریف، سعی كنید برتری خود را حفظ كنید، اضطراب و نگرانی میزان زیادی از انرژی شما را مصرف می كند و شیوه مبارزه شما را به هم میزند.

7 ــ فنی را كه بیش از دو بار با شكست مواجه شده ، دوباره بكار نبرید.
8 ــ سعی كنید سر را ازروی تشك بالا نگه داشته و زانوها را روی تشك نگذارید .
9 ــ همیشه آرنج ها را نزدیك بدن نگه دارید.
10 ــ در طول كشتی طوری جابجا شوید كه مجبور به تحمل وزن حریف نشوید.
11 ــ فنونی كه قبلا تمرین نكرده اید ، درمسابقه انجام ندهید.

12 ــ فقط زمانی كه می توانید به حریف برسید وآرنج های حریف را بگیرید و با پاهای باز بایستید و دست ها را از جلوو پائین نگه دارید، به حریف ضربه بزنید.

13 ــ بعد ازاینكه در حین مسابقه یكبار شكست خوردید، طوری وانمود كنید كه گویی هنوز مقدار زیادی انرژی برای شما مانده است وهیچ وقت نگذارید حریف و داور از میزان خستگی شما مطلع شوند.

14 ــ به محض شنیدن صدای سوت داور، كشتی را متوقف كرده ، نه حركتی انجام داده و نه در روی تشک بنشینید.
15 ــ برانجام فنی كه قبلا انجام داده اید و بدل آن توسط حریف انجام شده و یا اینكه نتوانسته اید آنرا كامل كنید ، اصرارنورزید.
16 ــ همیشه طوری تمرین كنید كه گویی مسابقه است ، اما كمتر احتیاط كنید چون در تمرین باخت در كار نیست ، پس سعی كنید تكنیك ها و فن های مختلف را تمرین كنید.

17 ــ وقتی با رقیبی روبرو می شوید كه به اندازه شما فن میداند ، كشتی را با تكنیك های پایه ای و حركات و فنون رایج ادامه دهید.

18 ــ هنگام خاك كردن ، ســر را به طرف حریف بیاورید ، هیچ وقت ســر رابالا نگرفته وحــركت نكنید.
19ــ بهترین زمان برای اجرای یك فن جدید، دقیقا بعد از انجام یك فن موفق است.
20 ــ اگــرغیر از فصل مسابقات، هفته ای یكبار تمرین كنیــد، همین تمرین ناچیز، باعث می شود از تمامی كسانی كه فقط در فصل مسابقات تمرین می كنند ، برتری پیدا كنید.

21 ــ در كشتی سبك های بسیار زیادی وجود دارند كه تمامی آنها بر تكنیك های متفاوتی برای رسیدن به یك هدف واحد ، تاكید می كنند ، هر چه سبك های بیشتری یاد بگیرید ، كشتی شما كاملترمی شود.

22 ــ هیچ وقت حمله را متوقف نكنید به ویژه هنگامی كه حریف شما تعلل كرده و سرعتش كم شده است ، شما با نهایت قدرت مبارزه كنید. 23 ــ نتیجه مسابقه بازتاب كاركرد شما است.
24 ــ هیچ وقت باخت را بر خود نپـذیرید، مگراینكه روز بدی داشته باشید ویا اینكه چیزهایی كه بدست می آورید بهتر باشد. 25 ــ بعضی اوقات ممكن است كشتی گیران با قضاوت همراه با اشتباه داوران روبرو شوند، كه دراین خصوص هیچ كاری نمی توان كرد.

26 ــ در كشتی ، به خصوص در مسابقات سطح بالا، توقع نداشته باشید كه وقتی مصدوم می شوید ویا می بازید كسی برای شما دلسوزی كند، چون دلسوزی ، جراحت شما را عمیق تر می كند ومانع تمركز وتسلط شما بر كشتی می شود.

کد آهنگ در موزیک رضا

منبع کد اهنگ
نیازمندیها و آگهی رایگان درجه1

بهترین کدها و بهترین دانلودها درمینوس