تبلیغات
هیئت کشتی سروستان هیئت کشتی سروستان - نکات استرازی کشتی

 

نكات كلیـــدی و استراتژیهای كشتی

 

 

 

استرتژی كلی مسابقات

 1ــ نگران باخت نباشید ، در حركاتتان حالت تهاجمی داشته باشید و همیشه درزمان مناسب حمله كنید .

2 ــ حریف را در كشتی وادار به پیروی از سبك خود سازید ، برصحنه مسلط باشید و از اول مسابقه با حمله مداوم ، تعادل حریف را بر هم بزنید .

3 ــ اگــر سرعت عمل ، قدرت كنترل و تعادل شما بر حریف غلبه كند ، به نفع شما می باشد ، برای دست یابی به موفقیت و پیروزی ، سعی كنید تمامی این موارد ذكر شده را در هنگام حمله بكار ببرید .

4 ــ اگــر قویتر از حریف هستید او را مغلوب خود سازید و اگر ضعیفتر هستید ، به سراغ مبارزه با قدرت بدنی او نروید بلكه تكنیكهای خوب و كاملی را جایگزین قدرت بدنی تان بكنید، >بخاطــر داشته باشید كه تقریبا همیشه ، تكنیك بر قدرت برتری دارد و آنرا مغلوب خود می كند .<

5 ــ اگر وضعیت شما ، بهتر از حریف است ،  فنی انجام دهید ، تا او نتواند بایستد ، اما كاررا در اینجا تمام نكــنید و هــر زمان كه ممكن بود ، وزنتان را ازروی حریف بلندكنید .                    

6 ــ خونسردی ، تعادل و اعتماد به نفس خود را حفظ نمایید . هیچ وقت اجازه ندهید حرفها و یا رفتارهای حریف ، تماشاچیان و طرفداران ، سبب بهم خوردن تكنیكها و سبك كشتی شما شود ، در ضمن سعی كنید هیچ وقت موجب عصبانیت داور نشوید .

7 ــ قبل از شنیدن صدای سوت ، كشتی را متوقف نكنید ، همچنین  تا زماینكه داور، امتیازها را اعلام نكرده، حركت تدافعی انجام ندهید .

8 ــ از اجرای تكنیك و فنی كه قبلا تمرین نكرده اید و بر آن تسلط ندارید ، درمسابقه خــودداری كنید .

9 ــ مراقب باشید حریف متوجه خستگی شما نشود.

10 ــ بمنظور دسترسی به موفقیت  لازمست كه یك " كشتی گیر ماهر و آماده " باشید ، یعنی هر زمان كه فن اول شما جواب نداد به فن دوم متوسل شوید ، سعی كنید از فن های تركیبی استفاده كنید ، به حریف هجوم ببریدویا اوراتعقیب كنید.

11 ــ انجام یك حركت نامطمئن ، تنها در آخرمسابقه و هنگامی كه فقط بایدسعی دركسب امتیازباشد ، مجاز است وگرنه  ریسك بزرگی است . بخاطر داشته باشید كه باخت در هر حال باخت محسوب می شود چه  با یك امتیاز تفاوت و چه با چند امتیاز تفاوت.

کد آهنگ در موزیک رضا

منبع کد اهنگ
نیازمندیها و آگهی رایگان درجه1

بهترین کدها و بهترین دانلودها درمینوس